Uspešno izpeljana Strokovna konferenca o izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih »Kje smo? Kako naprej?«

V petek, 21. oktobra 2022, je Ljudska univerza Ajdovščina gostila Strokovno konferenco o izpopolnjevanju odraslih »Kje smo? Kako naprej?«. Skupaj s partnerji je predstavila rezultate dvoletnega dela ter z vsemi sodelujočimi razmišljala o prizadevanjih za zagotavljanje večje profesionalizacije izobraževalcev odraslih.

Strokovni dogodek je Ljudska univerza Ajdovščina v sodelovanju s petimi konzorcijskimi partnerji – Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka – organizirala ob zaključku projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022. Projekt sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Od leve proti desni: Tina Rožac (direktorica Ljudske univerze Koper), Eva Mermolja (direktorica Ljudske univerze Ajdovščina), mag. Petra Rozman (direktorica Ljudske univerze Škofja Loka), mag. Bojan Hajdinjak (predsednik Zveza ljudskih univerz Slovenije in direktor Javnega zavoda Cene Štupar – CILJ) in Mateja Rozman Amon (direktorica Ljudske univerze Radovljica).

Strokovne konference so se udeležili različni strokovnjaki s področja profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih in nasploh andragogike, organizatorji in izvajalci izobraževanj odraslih, vodje ter vsi tisti, ki so na tak ali drugačen način povezani s področjem izobraževanja odraslih.

S pozdravnim nagovorom je poleg Eve Mermolja, direktorice Ljudske univerze Ajdovščina, ter Nine Jug iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dogodek odprl tudi Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, ki se je med drugim zahvalil vsem prisotnim – izobraževalcem odraslih, saj je pridobivanje novih znanj ključ razvoja in konkurenčnosti.

Na strokovni konferenci so bile predstavljene Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ki jih je izdelala Ljudska univerza Ajdovščina. Le-te pa so sestavljene iz dveh pomembnih delov: iz izvedene analize potreb po izpopolnjeva­nju znanja izobraževalcev odraslih v kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter iz oblikovanega teoretskega modela za vzpostavitev informacijskega sistema. Strokovne podlage predstavljajo temeljno izhodišče za kakovosten razvoj področja sistemskega spremljanja potreb po izpopolnjevanju vseh izobraževalcev odraslih v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, in sicer tako tistih, ki so zaposleni v javnih in zasebnih organizacijah za izobraževanje odraslih, društvih in združenjih, kot tudi tistih zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezni kadri za opravljanje izobraževalnega dela kot izobraževalci odraslih, ter področja strokovnega izpopolnjevanja le-teh.

Predstavitev strokovnih podlag.

Nadalje so gostiteljica in projektni partnerji preko filmčka predstavili, kako so odgovorili na potrebe izobraževalcev odraslih – razvili in pripravili so 13 programov izpopolnjevanj za izobraževalce v neformalnih programih za odrasle, v katere so kasneje vključili in usposobili več kot 900 izobraževalcev odraslih.

Sledila je izjemno zanimiva panelna razprava, preko katere so razpravljali o tem, kako naprej – kako v prihodnosti sistemsko spremljati in odgovarjati na potrebe po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih.  V njej so ob moderiranju Tine Rožac (direktorica Ljudske univerze Koper) sodelovali odlični domači in tuji strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih, predstavniki podjetij ter odločevalci: dr. Katarina Babnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Nataša Potočnik (Andragoški center Slovenije), mag. Bojan Hajdinjak (Zveza ljudskih univerz Slovenije), prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Maruša Hauptman Železnik (Slovenske železnice, d. o. o.), Mario Vučić (Agencija za strokovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvaška) ter Teja Dolgan (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Od leve proti desni: dr. Katarina Babnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Maruša Hauptman Železnik (Slovenske železnice, d. o. o.), Tina Rožac (direktorica Ljudske univerze Koper), mag. Bojan Hajdinjak (Zveza ljudskih univerz Slovenije), Teja Dolgan (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), dr. Nataša Potočnik (Andragoški center Slovenije) in Mario Vučić (Agencija za strokovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvaška).

Po zaključku uradnega dela dogodka je sledilo prijetno in strokovno druženje udeležencev. Kar 76 udeležencev je izkoristilo odlično priložnost za poglobljeno izmenjavo mnenj, delitev različnih izkušenj, pogledov in dragocenih razmišljanj. Konferenco so označili kot izjemno strokovno, vsebinsko bogato in navdihujočo:

Današnji dogodek ste izjemno dobro izpeljali. Odlična predstavitev, izbira govorcev, mnenja. Bravo!

Zelo izčrpno predstavljeno, izpostavljeni so bili ključni dejavniki za omogočanje čim kakovostnejšega izobraževanja tako izobraževalcem kot učečim se. Iskrena hvala vsem.

Čestitke ta prispevek in dobro organizacijo. Navdihujoče.

Zanimivo, informativno, strokovno in organizacijsko odlično izpeljano!

Bogato. Sveže. Navdihujoče.

Galerijo strokovne konference si poglejte TUKAJ.

Dostopnost