strokovna konferenca o izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih

                21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

V okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022, za katerega je bila izbrana Ljudska univerza Ajdovščina skupaj s kohezijskimi partnerji v JR za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 vabljeni:

Strokovna konferenca o izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih

–  KJE SMO? KAKO NAPREJ? –

ki bo potekala

na Ljudski univerzi Ajdovščina, v petek, 21. oktobra 2022.

Vlaganje v strokovni razvoj izobraževalcev odraslih, ki delujejo v programih neformalnega izobraževanja odraslih, je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnih storitev in podpor na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalci odraslih morajo imeti znanja in spretnosti, s katerimi lahko učinkovito zadovoljijo različne interese, želje in potrebe posameznih učečih se ciljnih skupin (predvsem ranljivih) ter kompetence za učinkovito motiviranje k vseživljenjskemu učenju le-teh.  

S tem zavedanjem smo na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravili Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ki bodo na konferenci predstavljene.

Na konferenci bomo odgovorili na vprašanja:

Kje smo?

Kakšne so potrebe po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ki prihajajo iz kohezijske regije Zahodne Slovenije? Kakšne programe izpopolnjevanja znanja potrebujejo? Na kakšen način se spremlja njihove potrebe po dodatnih znanjih?

Kako naprej?

Kako naj v prihodnosti sistemsko spremljamo in odgovarjamo na potrebe po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih?

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Program konference bo objavljen v prihodnjih dneh. Sodelovanje na konferenci so nam že potrdili predstavniki MIZŠ, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, kohezijski partnerji ter številni drugi strokovnjaki iz tega področja iz Slovenije in tujine.

Za vprašanja v zvezi s konferenco smo vam na voljo na 05 336 47 56 ali na mojca.beltram@lu-ajdovscina.si.