strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?”

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

Title goest here

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

PRIJAVA

strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih

“kje smo? kako naprej?”

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

PROGRAM

PRIJAVA

V okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022 vas Ljudska univerza Ajdovščina skupaj s projektnimi partnerji Javnim zavodom Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudsko univerzo Koper-Università popolare di Capodistria, Ljudsko univerzo Radovljica in Ljudsko univerzo Škofja Loka vabi na dogodek:

Strokovna konferenca o izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih

“KJE SMO? KAKO NAPREJ?”

Ljudska univerza Ajdovščina, petek, 21. oktober 2022

Na strokovni konferenci bomo predstavili Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter preko panelne razprave poiskali odgovore, kako le-te aktivirati in udejanjiti v prihodnosti.

Na konferenci bomo odgovorili na vprašanja:

Kje smo?

Kakšne so potrebe po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ki prihajajo iz zahodne kohezijske regije? Kakšne programe izpopolnjevanja potrebujejo? Na kakšen način spremljati potrebe po dodatnih znanjih?

Kako naprej?

Kako v prihodnosti sistemsko spremljati in odgovarjati na potrebe po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih?

 

Konferenca je namenjena strokovni javnosti, organizatorjem in izvajalcem izobraževanja odraslih, vodjem ter vsem, ki ste na tak ali drugačen način povezani s področjem izobraževanja odraslih. Dogodek je za udeležence brezplačen.

Za morebitne dodatne informacije ali vprašanja v zvezi s konferenco smo vam na voljo na 05 336 47 56 ali na mojca.beltram@lu-ajdovscina.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost