Dan za kakovost na Ljudski univerzi Ajdovščina

V okviru dejavnosti Tedna vseživljenjskega učenja 2018 smo v maju imeli tudi DAN ZA KAKOVOST na katerem smo predstavili programe Ljudske univerze Ajdovščina in delo za kakovost po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Andragoški center Slovenije ga je razvil za samoevalvacijo na področju izobraževanja odraslih.

Ob tej priložnosti nas je obiskala svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih, ki na Srednji poli Veno Pilon Ajdovščina vodi in organizira Izobraževanje odraslih v izobraževalnem programu  Predšolska vzgoja. Na srečanju so se direktorica Ljudske univerze Ajdovščina in obe svetovalki dogovorili za nekatere nadaljnje skupne aktivnosti obeh organizacij.

V  juniju bodo Dan kakovosti izvedle številne ljudske univerze po Sloveniji,  v sredo, 13. junija pa bo dogodek potekal tudi na SŠ Veno Pilon v Ajdovščini.   

 

IMG_2572