Projekti sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) zagotavlja sredstva javnim in zasebnim organom v regijah EU za zmanjšanje gospodarskih, socialnih in teritorialnih razlik. Sklad namenja sredstva za naložbe prek namenskih nacionalnih ali regionalnih programov.

 

Projekti izvedeni s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 

Kulinarične specialitete iz mesa drobnice

Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom

Dostopnost