Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

VITR

Podnebni cilji in vsebine

v vzgoji in izobraževanju 2022/2023

PROGRAM

sodeluj

Trenutne podnebne razmere in druge okoljske krize so posledica človekovega vedenja. Ljudje smo s svojim delovanjem spremenili ekosisteme na Zemlji do te mere, da je zdaj ogroženo naše lastno preživetje. Spremembe so hitrejše, občutnejše, vidnejše in z vsakim dnem jih bo teže zaobrniti.

Tako ne gre več naprej. Čas, ki je na voljo, se hitro izteka. Nujno se moramo naučiti živeti drugače.

 K spremembam in učenju naj vas vodijo koristna gradiva, ki:

  • jih bomo izbrali iz javno dostopnih obstoječih gradiv različnih avtorjev,
  • bodo nastajala v projektu.

 

Sproti jih bomo objavljali/dodajali. Vabljeni k večkratnemu ogledu te strani.

 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, kažipot – VITR za 2030

Aktivnosti v projektu sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Predmet je sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, z namenom: sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih; spodbujanja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v okviru ukrepa Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 -2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

Dostopnost