Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

VITR

Podnebni cilji in vsebine

v vzgoji in izobraževanju 2022/2023

PROGRAM

sodeluj

Eva Mermolja

Eva Mermolja

Ljudska univerza Ajdovščina

Damjana Benec

Damjana Benec

Mentorica študijskih krožkov

uni. dipl. inž. agronomije

Helena Furlan

Helena Furlan

Ljudska univerza Ajdovščina

Mojca Pev

Mojca Pev

OŠ Draga Bajca Vipava

Nina Brecelj

Nina Brecelj

Ljudska univerza Ajdovščina

Jana Laganis

Jana Laganis

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Aktivnosti v projektu sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Predmet je sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, z namenom: sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih; spodbujanja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v okviru ukrepa Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 -2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

Dostopnost