Projekti sofinancirani s strani Evropskega kmetijskega sklada

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije.

 

Dostopnost