strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?”

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

Title goest here

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

PRIJAVA

Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina je v sklopu projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022 (NIPO) kot vodilni partner in koordinator projekta zasnovala 13 programov. Skupaj s kohezijskimi partnerji je usposobila in v programe doslej vključila 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije. V okviru projekta so nastale tudi Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb, ki bodo premierno predstavljene na strokovni konferenci. Strokovne podlage obsegajo tako analizo potreb izobraževalcev, ki delujejo na področju neformalnega izobraževanja odraslih, kot tudi oblikovan informacijski sistem za spremljanje njihovih potreb. 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Na Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ so še posebej ponosni na to, da so v dve leti trajajočem projektu NIPO izvedli skupno skoraj 50 programov, v katere so vključili kar 616 izobraževalcev odraslih iz različnih organizacij in gospodarstva. Programi so bili pretežno usmerjeni v dvig digitalnih kompetenc, krepitev komunikacijskih in timskih kompetenc ter novih pristopov k izobraževanju tako v živo kot na daljavo. Izkazalo se je tudi, da je hibridni način poučevanja zelo zaželen, udeleženci pa so bili nad kakovostjo programov izjemno navdušeni. S tem so tudi upravičili in potrdili zastavljene cilje projekta, ki so uspešno začeli zapolnjevati vrzel, s katero se srečujejo izobraževalci odraslih v neformalnih programih. 

Ljudska univerza Radovljica

V sklopu projekta NIPO so na Ljudski univerzi Radovljica izvedli 13 izobraževanj in vključili 182 izobraževalcev odraslih. Večino programov so zaradi izredne epidemiološke situacije uspešno izvedli preko aplikacije Zoom. Udeleženci so pozdravili vsebine, ki so jim bile v pomoč pri spopadanju z izzivi za delo od doma. Zaradi možnosti izobraževanja na daljavo so v izobraževalne programe lahko vključili tudi vse zainteresirane izobraževalce odraslih iz drugih krajev Slovenije, ki se zaradi velike oddaljenosti dotičnega programa ne bi udeležili.  

Ljudska univerza Škofja Loka

Na Ljudski univerzi Škofja Loka poudarjajo, kako pomembna je bila izvedba tega projekta, saj se jim je nenehno dogajalo, da so bile potrebe po izvajanju programov izpopolnjevanj za učitelje velike, a se je zataknilo pri financah. Prav s pomočjo projekta NIPIO so lahko izpeljali 8 izobraževanj ter vanje vključili 112 izobraževalcev odraslih. 

Še posebej jim je uspelo z izvedbo programa Učinkovit e-učitelj odraslih v Biotehniškem centru Naklo, kjer je bil program izveden kar štirikrat. Ker je ta zaradi epidemioloških razmer potekal na daljavo, je bil še toliko bolj aktualen in uporaben neposredno v praksi.

Ljudska univerza Koper

Ljudska univerza Koper je v sklopu projekta izvedla 13 programov, v katere je vključila 165 izobraževalcev odraslih. Največ zanimanja je bilo za program Inovativno delo v učilnicah ter program Timsko delo in uspešno komunikacijo v izobraževanju odraslih. Udeleženci programov so pohvalili predvsem strokovnost predavateljev, fleksibilnost, delo na praktičnih primerih in konkretne usmeritve za delo z odraslimi. Udeleženci so izrazili željo za še več podobnih izobraževanj (mentorstvo, odnosi, komunikacija, pristopi itd.), podkrepljenih s praktičnimi primeri tudi v prihodnje. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost