strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?”

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

Title goest here

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

PRIJAVA

Eva Mermolja

Eva Mermolja

Ljudska univerza Ajdovščina

Maja Lemut

Maja Lemut

Ljudska univerza Ajdovščina

dr. Nataša Potočnik

dr. Nataša Potočnik

Andragoški center Slovenije

Maruša Hauptman Železnik

Maruša Hauptman Železnik

Slovenske železnice d.o.o.

Sanda Jerman

Sanda Jerman

Javni zavod Cene Štupar - CILJ

Tadej Beočanin

Tadej Beočanin

Občina Ajdovščina

mag. Alenka Magajne

mag. Alenka Magajne

Ljudska univerza Ajdovščina

mag. Bojan Hajdinjak

mag. Bojan Hajdinjak

Javni zavod Cene Štupar - CILJ

Mario Vučić

Mario Vučić

Agencija za strokovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvaška

Nina Jug

Nina Jug

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

dr. Katarina Babnik

dr. Katarina Babnik

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

prof. dr. Ana Krajnc

prof. dr. Ana Krajnc

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Teja Dolgan

Teja Dolgan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost