strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

Title goest here

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

PRIJAVA

strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

PROGRAM

PRIJAVA

PROGRAM KONFERENCE

9.3010.00

Registracija udeležencev

9.3010.00

Registracija udeležencev

10.0010.20

Uvod in pozdravni nagovori  

Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina 

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina 

Nina Jug, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

10.0010.20

Uvod in pozdravni nagovori  

Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina 

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina 

Nina Jug, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

10.2011.00

Potrebe izobraževalcev odraslih: Kje smo?   

Predstavitev Strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih.  

Maja Lemut, mag. Alenka Magajne, Eva Mermolja  

10.2011.00

Potrebe izobraževalcev odraslih: Kje smo?   

Predstavitev Strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih.  

Maja Lemut, mag. Alenka Magajne, Eva Mermolja  

11.0011.10

Mini meditacija čuječnega gibanja (Ananya joga) 

Ana Bačar 

11.0011.10

Mini meditacija čuječnega gibanja (Ananya joga) 

Ana Bačar 

11.1011.15

Kako smo odgovorili na potrebe izobraževalcev odraslih?  

Predstavitev programov izpopolnjevanja za izobraževalce v neformalnih programih za odrasle.

Javni zavod Cene Štupar – CILJ, Ljudska univerza Škofja Loka, Ljudska univerza Radovljica, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Ajdovščina

 

11.1011.15

Kako smo odgovorili na potrebe izobraževalcev odraslih?  

Predstavitev programov izpopolnjevanja za izobraževalce v neformalnih programih za odrasle.

Javni zavod Cene Štupar – CILJ, Ljudska univerza Škofja Loka, Ljudska univerza Radovljica, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Ajdovščina

 

11.1512.15

Panelna razprava: Poznamo potrebe izobraževalcev odraslih. Kako naprej?   

Sodelujoči:   

 • dr. Katarina Babnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),  
 • dr. Nataša Potočnik (Andragoški center Slovenije),
 • mag. Bojan Hajdinjak (Zveza ljudskih univerz Slovenije),   
 • prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje),
 • Maruša Hauptman Železnik (Slovenske železnice, d. o. o.),
 • Mario Vučić (Agencija za strokovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvaška),  
 • Teja Dolgan (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in
 • moderatorka: Sanda Jerman (Javni zavod Cene Štupar – CILJ).

11.1512.15

Panelna razprava: Poznamo potrebe izobraževalcev odraslih. Kako naprej?   

Sodelujoči:   

 • dr. Katarina Babnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),  
 • dr. Nataša Potočnik (Andragoški center Slovenije),
 • mag. Bojan Hajdinjak (Zveza ljudskih univerz Slovenije),   
 • prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje),
 • Maruša Hauptman Železnik (Slovenske železnice, d. o. o.),
 • Mario Vučić (Agencija za strokovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvaška),  
 • Teja Dolgan (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in
 • moderatorka: Sanda Jerman (Javni zavod Cene Štupar – CILJ).

12.1514.30

Zaključek: pogostitev in druženje

12.1514.30

Zaključek: pogostitev in druženje

14.3017.00

Obisk kleti in degustacija vin na biodinamični kmetiji Guerila

Po uradnemu delu konference lepo vabljeni, da se nam pridružite na neformalnemu druženju z vodenim ogledom kleti na biodinamični kmetiji Guerila na Planini. Predviden odhod izpred Ljudske univerze Ajdovščina proti Planini je ob 14.30, povratek pa okrog 17. ure. 

14.3017.00

Obisk kleti in degustacija vin na biodinamični kmetiji Guerila

Po uradnemu delu konference lepo vabljeni, da se nam pridružite na neformalnemu druženju z vodenim ogledom kleti na biodinamični kmetiji Guerila na Planini. Predviden odhod izpred Ljudske univerze Ajdovščina proti Planini je ob 14.30, povratek pa okrog 17. ure. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost